Przejdź do treści

Terapia to nie wstyd

Indywidualne sesje treningowe dla liderów i kadr organizacji młodzieżowych.

Program finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach rządowego programu Fundusz Młodzieżowy- Konkurs Fundusz Młodzieżowy 2022 – Priorytety 2-3

Opis

W ramach projektu realizowane będą indywidualne sesje treningowe z liderami organizacji młodzieżowych, poprawiające ich kompetencje interpersonalne i zarządcze, aby dzięki temu potrafili skuteczniej aktywizować młodzież do działalności społecznej. Przez długotrwałą izolację i naukę zdalną coraz więcej młodych ludzi zmaga się z problemami psychicznymi. Sesje mają na celu wyposażyć liderów organizacji w kompetencje pozwalające skutecznie komunikować się z młodzieżą i skuteczniej motywować do aktywnego życia społecznego.

Dla kogo

Grupę docelową stanowią liderzy i opiekunowie organizacji młodzieżowych z terenów miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich, którzy odczuwają potrzebę podniesienia swoich kompetencji interpersonalnych oraz pozyskania fachowej wiedzy z zakresu przewodzenia grupie, poszukujący poradnictwa psychologicznego w zakresie aktywizacji uczestników oraz reagowania na pojawiające się po pandemii i kryzysie wojennym problemy psychiczne u członków swoich organizacji. Pragną także poprawić zarządzanie organizacją i profesjonalizację jej działań, poprzez nabycie umiejętności w zakresie nawiązywania kontaktów z młodym człowiekiem dotkniętym kryzysem, dbania o dobrostan członków organizacji oraz skutecznej pomocy w utrzymaniu młodzieży z problemami w organizacji.

Miejsce

Szkolenia prowadzone będą na terenie całego kraju z uwagi na dużą skalę problemu. Tym samym, aby równomierne aktywizować społeczeństwo obywatelskie i organizacje młodzieżowe w Polsce, projekt prowadzony będzie w województwach:

 1. dolnośląskim
 2. kujawsko-pomorskim
 3. lubelskim
 4. lubuskim
 5. łódzkim
 6. małopolskim
 7. mazowieckim
 8. opolskim
 9. podkarpackim
 10. podlaskim
 11. pomorskim
 12. śląskim
 13. świętokrzyskim
 14. warmińsko-mazurskim
 15. wielkopolskim
 16. zachodniopomorskim.

Do grupy tej mogą być rekrutowane osoby spośród m.in.:

 • opiekunów rad młodzieżowych,
 • opiekunów samorządów uczniowskich/studenckich,
 • liderów i kadry wspólnot i duszpasterstw,
 • liderów i kadry organizacji harcerskich,
 • liderów i kadry młodzieżowych klubów sportowych,
 • liderów organizacji młodzieżowych,
 • oraz wszystkich innych organizacji współpracujących z młodzieżą, a odczuwających potrzebę fachowej pomocy w zakresie poradnictwa psychologicznego, psychoedukacji oraz treningu interpersonalnego.

 

Skip to content